Ing. Vlastislav Bříza

generální ředitel Koh-i-noor Holding

CEO of Koh-i-noor Holding

- studoval na střední i Vysoké škole strojírenské inženýrství se zaměřením na konstrukci spalovacích motorů
- následně pracoval jako konstruktér, šéfkonstruktér
- po postgraduálním studiu v oblasti řízení pracoval v řídících funkcích od náměstka až po ředitele závodu
- od roku 1990 jako generální ředitel Gama a.s.
- od roku 1994 také jako generální ředitel Koh-i-noor Hardtmuth
- v současné době řídí skupinu KOH-I-NOOR HOLDING se sídlem v Praze, mezi jejíž aktivity patří podniky
  a organizace v České republice, Lucembursku, Rusku, Číně a většině středoevropských a balkánských zemíProfesní:

"Finance v podniku jsou krev, kdo nemá krev, umírá..."
"Vítězství je na straně poslední zálohy!"
"Společnost musí mít nejen vůdce, ale také kvalitní štáb!"


Životní:

"S kloboukem v ruce projdeš celým světem."
"Všechno chce svůj čas."

GAMA GROUP, a. s.

České Budějovice
Mánesova 11/3b, PSČ 370 67
tel.: +420 386 355 388
       +420 389 000 201
e-mail: gama@gama.cz

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s.

České Budějovice
F. A. Gerstnera 21/3, PSČ 371 30
tel.: +420 389 000 202
      +420 389 000 201
e-mail: kin@gama.cz- studied engineering at the Secondary Technical School and at the Faculty of Mechanical Engineering
  at the Czech Technical University, Internal Combustion Engines as his major
- worked as design engineer, chief design engineer
- after postgraduate management studies worked in control functions from assistant manager to plant manager
- since 1990 head manager in Gama corporation
- since 1994 also head manager in Koh-i-noor Hardtmuth corporation
- at present directs KOH-I-NOOR HOLDING with headquarters located in Prague, whose activites include companies
  and organisations in the Czech Republic, Luxembourg, Russia, China and most Central European and Balcan countries.Professional:

"Finances are the blood of a company, who has no blood, dies..."
"The victory is on the side of the last reserve!"
"A company needs not only a leader, but also a quality staff!"


Personal:

"With a hat in your hand, you can go through the whole world."
"Everething needs its time."

GAMA GROUP, a. s.

Ceske Budejovice
Manesova 3/11, ZIP 370 67
tel.: +420 386 355 388
       +420 389 000 201
e-mail: gama@gama.cz

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s.

Ceske Budejovice
F. A. Gerstnera 21/3, PSČ 371 30
tel.: +420 389 000 202
      +420 389 000 201
e-mail: kin@gama.cz